Poduzetnici

Mala i srednja poduzeća čine okosnicu gospodarstva Općine Matulji te pokretačku snagu njegovog održivog razvoja. U 2011. godini na području Općine Matulji sjedište je imalo ukupno 432 poduzeća (430 malih i 2 srednja) te 311 obrtnika. Od ukupnog broja registriranih poduzeća, 386 je aktivno, dok je 46 poduzeća neaktivno. Mala i srednja poduzeća zapošljavaju ukupno 1820 zaposlenih, a kao najznačajnije djelatnosti se ističu trgovina na veliko i na malo, građevinarstvo te prerađivačka industrija.

Uvidom u statističke podatke za period od 1995. godine do 2011. godine o broju poduzetnika, broju zaposlenih, ukupnom prihodu i rashodu te dobiti i gubitku prije oporezivanja za poduzetnike koji su registrirani na području Općine Matulji, evidentan je višegodišnji pozitivan trend razvoja poduzetništva, koje između ostalog, pridonosi i sveopćem gospodarskom rastu i razvoju Općine Matulji.

 

Izvor: HGK

*Podaci se odnose na pravne osobe (d.d. i d.o.o.) sa sjedištem na području Općine Matulji.

 

UKUPAN BROJ PODUZETNIKA PREMA DJELATNOSTIMA U 2011. GODINI*

grafikon

Posebno je interesantan podatak za 2010. i 2011. godinu koji ukazuje na činjenicu da, unatoč globalnoj krizi i recesiji, raste broju poduzetnika, raste ukupan broj zaposlenih, ukupni prihodi te dobiti prije oporezivanja. Posljedica je to pozitivne poduzetničke klime u Općini Matulji, odgovarajućih mjera potpore (lokalnih, regionalnih i nacionalnih) te organiziranog i koordiniranog rad i podrška lokalne i regionalne samouprave, državne uprave, potpornih poduzetničkih institucija i drugih.

Kako bi se unaprijedila konkurentnost, fleksibilnost, neovisnost te tržišna prilagodljivost malih i srednjih poduzetnika, Općina Matulji od 2010. godine provodi program sufinanciranja kamata za poduzetnike s područja Općine Matulji, posebno za mlade i žene poduzetnice. Cilj ovog programa je pružiti pomoć poduzetnicima za poboljšanje njihovih poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti, porast zaposlenosti, bržu primjenu novih znanja i poslovnih metoda u globalnoj bitci za konkurentnost i opstanak.


PROGRAM SUFINANCIRANJA KAMATA NA KREDITE PODUZETNICIMA S PODRUČJA OPĆINE MATULJI, POSEBNO MLADIM I ŽENAMA PODUZETNICIMA

Mala i srednja poduzeća čine okosnicu gospodarstva Općine Matulji te pokretačku snagu njegovog održivog razvoja. Prema podacima za 2011. godinu, na području Općine Matulji poslovalo je 743 poslovnih subjekata, od čega 311 obrtnika. Budući da se radi većinom o malim poslovnim subjektima koji posluju s ograničenim poslovnim resursima, prvenstveno financijskim te su suočeni sa sve većim pritiscima konkurencije kako na domaćem tako i na inozemnim tržištima, svaka pomoć u poslovanju je dobrodošla.

Program poticanja poduzetništva na području Općine Matulji bazira se na sufinanciranju kamata na kredite poduzetnicima s područja Općine Matulji, s posebnim naglaskom na mlade poduzetnike i žene poduzetnice.

Poduzetnicima se smatraju: mala i srednja trgovačka društva, obrti te fizičke osobe u slobodnim zanimanjima.

Pravo na sufinanciranje kamata na kredite ostvaruju poduzetnici koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

– imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na području Općine Matulji
– koji su prethodnoj godini pozitivno poslovali
– imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme,
– imaju podmirene obveze prema Općini Matulji, Republici Hrvatskoj i zaposlenicima,
– da su korisnici investicijskog kredita kojeg ulažu na području Općine Matulji i koji je utrošen na:

1. kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,

2. modernizaciju poslovanja i očuvanje radnih mjesta te obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja;

sa izuzetkom: kupovine udjela u trgovačkim društvima, ulaganja u kockarnice, igračnice, automat-klubove, kladionice i slične djelatnosti, ulaganja u vrijednosnice, financiranje ekološki neprihvatljivih projekata, kupovinu građevinskog zemljišta, izgradnju stambenih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja na tržištu, reprogram ili refinanciranje postojećih kredita te refundaciju ranije uloženih sredstava.

Mlade poduzetnike (do 30 godina starosti) i žene poduzetnice koji zadovoljavaju sve prethodne uvjete Općina Matulji dodatno sufinancirati sa 20% dodatnih sredstava.

Program sufinanciranja kamata na kredite za poduzetnike s područja Općine Matulji provodi se poslijednje dvije godine i polučio je veliki interes i zanimanje poduzetnika, kojima su dobivena sredstva od velike pomoći za poslovanje te se nadamo da će tako biti i u 2012. godini. 2010. godine podijeljeno je 202.000,00 kn potpora, a u 2011. godini 232.000,00kn.

Objava natječaja za 2012. godinu predviđena je početkom listopada 2012. godine. Za sam program sufinanciranja kamata na kredite u 2012. godini predviđena su proračunska sredstva u iznosu od 250.000,00kn. Nadamo se velikom broju prijava i da će sredstva doći u prave „vrijedne“ ruke koje će ih znati dodatno oplemeniti.


Popis poduzetnika

pdf  Popis pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Matulji

 

pdf   Popis obrtnika sa sjedištem na području Općine Matulji