OBAVIJEST O POČETKU ZAPRIMANJA ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE STUDENTE

Obavještavamo javnost posebice roditelje i učenike osnovnih i srednjih škola te studente da od 01.rujna 2020.godine Općina Matulji počinje zaprimati zahtjeve za sufinanciranje troškova prijevoza.

Uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje utvrđeni su zaključcima općinskog načelnika i to:

 

  1. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Pravo na sufinanciranje imaju učenici upisani u OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji i OŠ „Drago Gervais“ Brešca s prebivalištem na području Općine Matulji, koji ne ostvaruju sufinanciranje javnog prijevoza od strane Primorsko-goranske županije budući je udaljenost od mjesta prebivališta do škole manja od 3 km za učenike od 1. – 4. razreda te manja od 5 km za učenike od 5.-8. razreda, uz uvjet da od mjesta prebivališta do škole kojoj pripadaju temeljem prebivališta postoji minimalno jedna autobusna stanica.

Učenicima će se sufinancirati 50 % cijene mjesečne autobusne karte za razdoblje od 01.09.2020. do 30.06.2021. godine

Sufinanciranje za vrši plaćanjem računa od strane prijevoznika ispostavljanog temeljem odobrenja.

 

  1. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Pravo na sufinanciranje imaju učenici redovne učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Matulji koji pohađaju srednju školu u školskoj godini 2020/2021.

  1. Za učenike koji pohađaju srednju školu na području PGŽ-a, Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u iznosu od 20% cijene mjesečne pokazne karte i to u razdoblju rujan 2020.- lipanj 2021.godine.

 

 Sufinanciranje se vrši plaćanjem računa zaprimljenim od strane prijevoznika.

 

  1. Za učenike koji pohađaju srednju školu izvan područja PGŽ-a Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u visini od 20% cijene mjesečne putne karte od mjesta prebivališta do Grada Rijeke i to u razdoblju rujan 2020.- lipanj 2021.godine.

 

Sufinanciranje se vrši plaćanjem obračunatog iznosa na račun podnositelja za razdoblje od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen do mjeseca lipnja 2021.godine i to ½ obračunatog iznosa u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja ovog odobrenja, a druga ½ do 30.04.2021.godine.

 

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranicama Općine Matulji pod rubrikom „obrasci“ kao i u Općini Matulji. Zahtjevi se mogu podnositi počevši od 01.rujna 2020.godine i to

  • putem e-maila matulji@matulji.hr ili poštom,
  • izuzetno osobno u pisarnici Općine Matulji u uredovno radno vrijeme radi epidemioloških razloga.

 

  1. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA STUDENATA

 

Pravo na sufinanciranje imaju redovni studenti s prebivalištem na području Općine Matulji u akademskoj godini 2020/2021.

  1. Za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama na području PGŽ-a, Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u iznosu od 33% cijene mjesečne pokazne karte i to u razdoblju listopad 2020.- rujan 2021.godine, osim mjeseca kolovoza.

Sufinanciranje se vrši plaćanjem računa zaprimljenim od strane prijevoznika.

 

  1. Za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama izvan područja PGŽ-a Općina Matulji sufinancira troškove prijevoza u visini od 33% cijene mjesečne putne karte od mjesta prebivališta do Grada Rijeke i to u razdoblju listopad 2020.- rujan 2021.godine, osim mjeseca kolovoza.

Sufinanciranje se vrši plaćanjem obračunatog iznosa na račun podnositelja za razdoblje od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen do mjeseca rujna 2021.godine i to ½ obračunatog iznosa u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja ovog odobrenja, a druga ½ do 30.04.2021.godine.

 

Zahtjevi se podnose na propisanim on line obrascima koji su dostupni na web stranicama Općine Matulji pod rubrikom „obrasci“ kao i u Općini Matulji.

 

Zahtjevi se mogu podnositi:

  • počevši od 22.rujna 2020.godine

Zahtjevi se podnose: