OBAVIJEST O OTVORENIM JAVNIM SAVJETOVANJIMA

OBAVJEŠTAVAMO JAVNOST DA JE OD 24.KOLOVOZA 2021. GODINE OTVORENO JAVNO SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU O PRIJEDLOZIMA SLJEDEĆIH OPĆIH AKATA:
• ODLUKA O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

• STATURNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MATULJI

• ODLUKA O NAKNADI I DRUGIM PRIMANJIMA VIJEĆNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINE MATULJI

• ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U 2021.GODINI ZA RAZDOBLJE OD KONSTITUIRANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

JAVNO SAVJETOVANJE OTVORENO JE DO 07.RUJNA 2021. U KOJEM TRAJANJU SVI ZAINTERESIRANI MOGU DATI SVOJE PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE OSOBNO ILI POŠTOM NA ADRESU OPĆINA MATULJI, TRG. M.TITA 11 MATULJI ILI ELEKTRONIČKOM POŠTOM NA ADRESU: opcina.matulji@matulji.hr

SADRŽAJ PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA SA OBRAZLOŽENJEM MOGUĆE JE PROČITATI ILI PREUZETI NA MREŽNIM STRANICAMA OPĆINE MATULJI http://matulji.hr/pocetna/otvorena-savjetovanja/

Općina Matulji