OBAVIJEST O FINANCIJSKOJ POTPORI ZA DODATNI ŠKOLSKI MATERIJAL I PRIBOR

Obavijest o financijskoj potpori za dodatni školski materijal i pribor (radne bilježnice, likovna mapa i drugi materijali) za sve učenike prvih razreda koji imaju prebivalište na području Općine Matulji

Općina Matulji će svim učenicima prvih razreda koji imaju prebivalište na području Općine Matulji isplatiti financijsku potporu u iznosu od 300,00 kn za sufinanciranje nabave dodatnog školskog materijala i pribora (radne bilježnice, likovna mapa i drugi materijali).

Pravo na financijsku potporu ostvaruju:

– učenici prvih razreda koji polaze OŠ Matulji ili OŠ Brešca te imaju prebivalište na području Općine Matulji i nalaze se na popisu dostavljeno od strane škole,

– učenici koji imaju prebivalište na području Općine Matulji a upisani su u prvi razred OŠ koja nije na području Općine Matulji.

Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva na obrascu u pisarnici Općine Matulji počevši od 26.08.2019. a o istom odlučuje Jedinstveni upravni odjel na način da ovjerava zahtjev (odobreno ili odbijeno).

Iznos potpore se isplaćuje na račun roditelja.

Učenici koji imaju prebivalište na području Općine Matulji a upisani su u nekoj od osnovnih škola izvan Općine Matulji dužni su uz zahtjev priložiti i potvrdu o upisu izdanu od škole koje pohađaju te popis dodatnog materijala.

PRILOG: Obrazac zahtjeva – link