Načelnik

OPĆINSKI NAČELNIK – MARIO ĆIKOVIĆ

ZAMJENICA OPĆINSKOG NAČELNIKA – ENI ŠEBALJ 

ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA – VEDRAN KINKELA