DOPUNA DNEVNOG REDA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/0009
URBROJ. 2156-04-01/01-01/19-7
U Matuljima 23.10.2019.godine

Na temelju članka 34.stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18) te članka 64. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, na prijedlog općinskog načelnika, predlažem

 

Dopunu Dnevnog reda 28. Sjednice Općinskog vijeća

Predloženi Dnevni red 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 29. listopada 2019. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji, dopunjuje se sa slijedećim točkama:

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2019.godinu

Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman

 

  1. Prijedlog osobe za izbor sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Izvjestitelj: predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Slobodan Juračić

 

U privitku dostavljamo Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općina Matulji za 2019.godinu sa obrazloženjem.

Materijali po drugoj predloženoj točki nadopune dnevnog reda biti će dostavljeni vijećnicima po zaprimanju prijedloga Odbora, a najkasnije na 28.sjednici Općinskog vijeća.

 

                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

 Darjan Buković, bacc.oec.v.r.