UPISI U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Upisi u Dječji vrtić Matulji za pedagošku 2024./2025. godinu provodit će se u periodu od 15. do 25. svibnja 2024. godine.

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2024./2025. objavljena je na web stranici Dječjeg vrtića Matulji.