RADOVI U PUNOM ZAMAHU NA GRADILIŠTU OSNOVNE ŠKOLE DR. A. MOHOROVIČIĆ U MATULJIMA

Radovi na gradilištu Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić u Matuljima su u punom zamahu. Nakon postave skele izvođač radova, X.O.A. Gradnja d.o.o. iz Rijeke, radi na uklanjanju dotrajale fasade i pripremi podloge te postavljanju novog toplinsko-fasadnog sustava sa kamenom vunom.
Izvođač radova je uveden u posao 18.03.2020.g. te je rok za završetak cjelokupne energetske obnove osnovne škole 4 (četiri) mjeseca pa se završetak svih radova očekuje krajem srpnja mjeseca tekuće godine. Ukupna vrijednost projekta je 5.167.245,00 Kn, a osigurana su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.817.723,25 kn te 1.579.135,88 kn od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Prema projektnoj dokumentaciji predviđeni su radovi na toplinskoj izolaciji vanjske ovojnice i ravnog krova, pa će sa novim toplinsko-fasadnim sustavom i dodatnoj izolacijom ravnog krova osnovna škola u Matuljima ostvariti ubuduće uštede u godišnjoj potrošnji energije od čak 77,12%, a također će se značajno smanjiti i emisija CO2 za 77,12%. Provedbom svih mjera energetske obnove osnovna škola u Matuljima prijeći će iz C energetskog razreda u A+.
Općina Matulji nastoji svim svojim sredstvima i potencijalom nastaviti sve svoje projekte koje je započela u 2019-toj godini s obzirom na otežane uvjete rada koji su nastupili zbog pandemije korona virusa, uvažavajući prije svega sigurnost i sve preporuke kao i odluke Stožera civilne zaštite.
Galerija slika:
Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost Općine Matulji.