PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

Općina Matulji i ove godine organizira besplatne pripreme za državnu maturu za sve maturantice i maturante s područja Općine Matulji s ciljem ostvarenja što boljih rezultata na državnoj maturi, a time i upisa na željeni fakultet.

Pripreme za državnu maturu organizirane su iz tri obavezna predmeta na državnoj maturi: matematike, engleskog jezika te hrvatskog jezika, a predavanja vode profesori s dugogodišnjim iskustvom provođenja priprema za državnu maturu koji će maturantima pomoći da ponove i savladaju gradivo kako bi se što bolje pripremili za nadolazeće ispite.

Pripreme za državnu maturu održavat će se u učionici Područne školi Jušići u trajanju od tri sata po predmetu tjedno te su prilagođene pohađanju smjenske nastave. Početak priprema je 18.3.2024. godine, a provodit će se sve do početka održavanja pojedinih obveznih ispita na državnoj maturi prema rasporedu: engleski jezik (ponedjeljak 16:00 – 19:00), matematika (utorak 16:00 – 19:00) i hrvatski jezik (petak 17:30 – 20:30).

Na pripreme za državnu maturu mogu se prijaviti svi maturanti s prebivalištem na području Općine Matulji putem online obrasca koji će biti dostupan, na web stranici Općine Matulji pod rubrikom „Obrasci – Obrasci obrazovanje – Pripreme za državnu maturu“, od utorka 5. ožujka 2024. godine. Prijave se zaprimaju zaključno s 13. ožujkom 2024. godine.

Polaznici priprema potpisati će izjavu o kontinuiranom pohađanju s ciljem odgovornosti i ozbiljnosti pohađanja programa te kako bi se izbjeglo zauzimanje termina koji prijavitelji ne namjeravaju iskoristiti, ukoliko odustanu platiti će sate koje su pohađali po cijeni 10 eura = 1h.

Povratnu informaciju o ostvarivanju prava na besplatne pripreme za državnu maturu maturanti će dobiti putem e-maila s kojeg je izvršena prijava.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 051/401-472 ili putem elektroničke pošte: drustvene.djelatnosti@matulji.hr