PRIOPĆENJE O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PROSTORA OPĆINE MATULJI U CILJU SPRJEČAVANJE ŠIRENJA CORONA VIRUS-A (COVID-19) TE KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA U SVRHU POTPORA GOSPODARSTVU

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Općine Matulji dana 07.09.2020. donio odluku kojom se utvrđuju uvjeti i način korištenja školsko-sportske dvorane te drugih prostora općine Matulji od strane udruga i drugih pravnih osoba kojoj je cilj odvijanje redovnih aktivnosti udruga iz područja sporta, kulture, obrazovanja i sl kao i drugih aktivnosti iz društvenog života Općine uz maksimalno poštivanje brojnih mjera radi sprječavanja zaraze virusom Covid 19.
Tako se od 07. rujna 2020.godine omogućava korištenje sportsko-školske dvorane u Matuljima te prostorija društvenih domova i ostalih zatvorenih javnih prostora u vlasništvu Općine Matulji.
Školsku sportsku dvoranu u Matuljima mogu koristiti sportski klubovi članovi Zajednice sportskih udruga Općine Matulji za redovne aktivnosti uz slijedeće uvjete:

 1. Ulaz u dvoranu biti će omogućen isključivo na glavnom ulazu
 2. ZSUOM se obvezuje dostaviti prijedlog rasporeda termina prema potrebama klubova
 3. Voditelji ekipa/treneri obvezni su sačekati sportaše te zajedno sa njima ući u dvoranu
 4. Prije ulaska u dvoranu dužni su svi korisnici dezinficirati ruke
 5. Korištenje dvorene isključuje korištenje svlačionica
 6. Za vrijeme korištenje dvorane nije dozvoljeno prisustvo gledatelja (roditelja)
 7. Maksimalan broj sportaša koji može prisustvovati treningu je 40 pod uvjetom da se za isto koristi odgovarajuća površina dvorane
 8. O svakom održanom treningu potrebno je voditi evidenciju prisustva
 9. Po završetku treninga klubovi su dužni dezinficirati sve sprave i rekvizite koje se koristili, a koje ne odnose po završetku treninga jer pripadaju klubu.
 10. Svaki je klub dužan ZSOUM-u dostaviti Potpisane izjave ovlaštenih predstavnika klubova kojima će se klubovi obvezati pridržavati se ove Odluke te ostalih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te potpisane izjave roditelja za maloljetne članove
 11. korištenje sportske dvorane u druge svrhe i od strane drugih korisnika u slobodnim terminima moguće je u opravdanim razlozima u interesu Općine uz posebno odobrenje Općinskog načelnika

Prostorije društvenih domova i ostalih zatvorenih javnih prostora u vlasništvu Općine Matulji moći će koristiti Udruge sa područja Općine Matulji radi provedbe godišnjih programa rada kojima i to po slijedećim uvjetima:

 • Prije ulaska u prostor svi korisnici dužni su dezinficirati ruke
 • Po završetku korištenja prostora korisnici su dužni dezinficirati sve sprave rekvizite i druge predmete koje su koristili
 • između svakoga termina korištenja prostorija različitih korisnika mora biti najmanje 30 minuta
 • Da se kod provedbe aktivnosti maksimalno moguće isključe one koje uključuju bliski kontakt (npr. ples)
 • Sve udruge dužne su potpisati izjavu kojom će se da će pridržavati se ove Odluke te ostalih uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Članovima udruga i drugim osobama koje koriste prostor biti će onemogućeno korištenje ako:

 • imaju ukućana koji je u samoizolaciji
 • ako je boravila  unutar prethodnih 14 dana u inozemstvu osim ako ima  PCR ne stariji od 48 sati
 • je u proteklih 14 dana imala kontakt sa osobom zaraženom sa SARS-CoV- 2
 • ima neki  od  sljedećih  simptoma:  temperatura,  kašalj, curenje nosa ili gubitak okusa i mirisa

KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVU TERASA
Pored uputa o načinu korištenja prostora, Općinski je načelnik donio je istoga dana i odluku kojom će Općina Matulji, u svrhu potpora poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, a u cilju omogućavanja rada i ostvarivanja prihoda uz zadržavanje radnih mjesta, izvanredno u razdoblju do 31.prosinca 2020.godine omogućiti korištenje javnih površina za postavu ili proširenje postojećih terasa pored ugostiteljskih objekata.
Korištenje javne površine dodjeljivati će temeljem zahtjeva poduzetnika (ugostiteljskih objekta) uz koji je potrebno dostaviti skicu prostora sa brojem stolova i stolica koji se namjerava postaviti, uz slijedeće uvjete:

 1. da se zauzimanjem javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,
 2. da zauzimanje određene javne površine ni u kom slučaju ne sprečava i remeti kretanje interventnih vozila javnih službi,
 3. da broj sjedećih i/ili stajaćih mjesta na površini koja se daje na korištenje po ovom zaključku ne prelazi ukupan broj sjedećih i/ili stajaćih mjesta u ugostiteljskom objektu i pripadajućoj terasi
 4. da u trenutku podnošenja zahtjeva za korištenje javne površine podnositelj nema dugovanja prema Općini