POZIV ZA DAVANJE PRIJEDLOGA ZA PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE 2024. -2026. GODINE

Općina Matulji poziva sve zainteresirane na sudjelovanje u procesu planiranja Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađuje se na temelju donesenog Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu te I. izmjena Proračuna za 2023. godine koji dokumenti su objavljeni su na Internet stranici Općine Matulji pod rubrikom PRORAČUN.

Svoje komentare, preporuke i prijedloge možete dostaviti putem:

– on-line obrasca

– ispunjenog i dostavljenog obrasca putem elektroničke pošte na adresu opcina.matulji@matulji.hr

– ispunjenog i dostavljenog obrasca u pisarnicu Općine Matulji

On-line obrazac

Obrazac

Zaprimljeni komentari, preporuke i prijedlozi razmotrit će se prilikom izrade Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu te će biti objavljeno izvješće.

Prijedlozi se primaju do 29.10.2023. godine.