Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

obavijest_matulji Odluku možete pogledati na ovom linku