ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2024. GODINI

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi u 2024. godini možete preuzeti OVDJE.