OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI PODNOSE PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE, A STUDIRAJU IZVAN PGŽ-A U RH ILI IZVAN RH

Obavještavaju se svi studenti koji podnose prijave za dodjelu stipendije, a studiraju izvan Primorsko-goranske županije u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske i imaju problema sa pribavljanjem originala dokumentacije fakulteta koja je neophodna za prijavu na natječaj zbog situacije i ograničenja uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 da je moguće prihvatiti dokumentaciju koju je fakultet dostavio studentu putem elektronske pošte na način da nam se uz predmetnu dokumentaciju dostavi ispisan sadržaj e-maila koji predstavlja dokaz o poslanoj dokumentaciji od strane fakulteta.
Općina Matulji