OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA, RADNIH BILJEŽNICA I LIKOVNIH MAPA SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA IZ SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE MATULJI

U sklopu Socijalnog programa Općina  Matulji će za školsku godinu 2020./2021. sufinancirati  udžbenike učenicima srednjih škola socijalno ugroženih obitelji s područja Općine, a do maksimalnog iznosa od 2.300,00 kn.
Novčanu pomoć za nabavu udžbenika korisnici potražuju temeljem ispunjenog zahtjeva za ostvarivanjem prava is programa socijalne skrbi Općine sa priloženom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status te priloženim računom za nabavu udžbenika i popisom obveznih udžbenika od škole koju učenik pohađa.
Osim toga, Općina Matulji će također za školsku godinu 2020./2021. sufinancirati  radne bilježnice i likovne mape učenicima osnovnih škola socijalno ugroženih obitelji s područja Općine, a prema Odluci o korištenju drugih obrazovnih materijala donesenih od strane osnovnih škola koje učenici polaze.
Novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa korisnici potražuju temeljem ispunjenog zahtjeva za ostvarivanjem prava is programa socijalne skrbi Općine sa priloženom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status te priloženim računom za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa.
Zahtjevi se podnose putem Pisarnice Općine Matulji u njeno uredovno vrijeme za stranke.  Po obradi zahtjeva i izdavanjem rješenja kojim se priznaje pravo na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih bilježnica i likovnih mapa, odobreni iznos isplatit će se korisnicima na njihov račun.
OPĆINA MATULJI
drustvene.djelatnosti@matulji.hr