OBAVIJEST O RADU PSIHOLOŠKOG SAVJETOVALIŠTA ZA STANOVNIKE OPĆINE MATULJI   

Psihološko savjetovalište namijenjeno je korisnicima svih dobnih skupina i potpuno je besplatno za stanovnike Općine Matulji. Savjetovanje će provoditi psihologinja Mia Rogić te psihoterapeutkinja i socijalna radnica Tajana Topo Kero. Individualna psihoterapija provodit će se ponedjeljkom i subotom u prostorijama Udruge Foliot u centru Matulja na adresi Matulji, Trg maršala Tita 12, uz prethodnu najavu i dogovor na broj telefona: 099 754 0779 ili putem e-maila: foliot.info@gmail.com.