OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PREDAVANJA

Općina Matulji i Udruga umirovljenika i starijih osoba Općine Matulji u sklopu provedbe projekta ”Mobilna terenska jedinica za starije osobe u Općini Matulji”organizira predavanje pod nazivom:

“Multidisciplinaran pristup u dijagnostici i liječenju Alzheimerove i ostalih vrsta demencija”

Predavači su:
Maja Zubac, mag.psych. i mr.sc. Vjera Matković Ferreri dr. med. psihijatar

Predavanje će se održati u utorak, 29.03.2022. s početkom u 17:00 sati u Društvenom domu Hangar, Matulji.