OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA U 2023. GODINI

Općina Matulji objavila je dana 16. veljače 2023. godine Javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva u 2023. godini.

Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijedloga programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva te koji su od interesa za opće dobro na području Općine Matulji, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

  • obrazovanje
  • kultura
  • socijalna skrb
  • programi, projekti i manifestacije usmjereni na osobe treće životne dobi
  • zaštita okoliša
  • unapređenje i promocija poljoprivrede
  • programi, projekti i manifestacije udruga branitelja iz Domovinskog rata te udruga boraca iz II. svjetskog rata.

Rok za prijavu na Javni natječaj je 20. ožujak 2023. godine.

Prijave se šalju na obrascima koji su sastavni dio Javnog natječaja na sljedeću adresu:

Općina Matulji

Trg maršala Tita 11, 51211 Matulji

Ne otvarati – Javni natječaj za udruge”

ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte opcina.matulji@matulji.hr

Javni natječaj, upute i obrasci dostupni su na web stranici Općine Matulji

OPĆINA MATULJI