JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2022.

OBAVIJEST

Obavještavamo sve udruge i druge organizacije civilnog društva da je dana 02. veljače 2022. godine objavljen

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2022.

Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

– obrazovanje,

– kultura,

– socijalna skrb,

– poljoprivreda,

– zaštita okoliša.

Rok za prijavu na natječaj je 04. ožujak 2022.

Prijave se šalju na obrascima koji su sastavni dio Javnog natječaja na sljedeću adresu:

Općina Matulji

Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji

s naznakom:

Ne otvaraj – Javni natječaj za udruge”

Sastavni dio Javnog natječaja čine Upute za prijavitelje te obvezni obrasci.

Javni natječaj, upute i obrasci dostupni su na web stranici Općine Matulji

Obavijest o objavi Javnog natječaja

I. Javni natječaj 2022

A) Upute za prijavitelje – obrazovanje, kultura i socijalna skrb

B) Upute za prijavitelje – poljoprivreda i zaštita okoliša

1. Obrazac prijave

2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3. Obrazac izjave o financiranim programima, projektima, manifestacijama organizacije iz javnih izvora u 2020. i 2021. godini

4. obrazac Izjava o nekažnjavanju

5. Obrazac životopisa

Matulji, 02. veljače 2022. godine

OPĆINA MATULJI