KONSTITUIRANO VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE MATULJI

Konstituirano je Vijeće slovenske nacionalne manjine Općine Matulji. U Vijeće su izabrani: Robert Bavčar, Alenka Stanić, Andrea Šlosar, Alenka Simčić, Vladimir Vrh, Milena Zubčić, Apolonija Kinkela, Liljana Ružić i Sandra Grudenić.