KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji utvrdilo je i objavljuje konačne rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora održanih dana 07.07.2024. godine.

Istekom roka za podnošenje prigovora, rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora postali su konačni dana 11.07.2024. godine.

Konačni rezultati izbora za vijeća mjesnih odbora – link