INFO
Nove internet stranice Općine Matulji.
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje, NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2017. – DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POLJOPRIVREDA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Dana 01. veljače 2017. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, sredstvima iz Prorčuna Općine Matulji za 2017. godinu za područja društvenih djelatnosti, poljoprivrede i zaštite okoliša. Javni natječaj otvoren je do 03. ožujka 2017. godine.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2017. – DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POLJOPRIVREDA I ZAŠTITA OKOLIŠA
NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje, NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 8/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009, 53/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje, NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2016. GODINU

Dana 8.11.2016. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2016. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice Javni poziv je otvoren do 28.11.2016. Prilog: 1.     JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2016. GODINU 2.     ODLUKA O SUFINANCIRANJU KAMATA ZA 2016. GODINU ZA PODUZETNIKE S PODRUČJA OPĆINE MATULJI

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2016. GODINU
Skip to content