JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 8 NASELJE BIŠKUPI SJEVER (NA 6-7) I DIO NASELJA BIŠKUPI (NA 6-3)

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) za javnu raspravu (KLASA: 350-02/22-01/0006, URBROJ: 2170-27-02/1-23-0021) od 09. svibnja 2023. godine, nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 8

Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3)

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) provest će se u trajanju od 30 (trideset) dana u razdoblju od 16. svibnja 2023. godine do 14. lipnja 2023. godine.
  1. Javni uvid u izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) moći će se izvršiti svakog radnog dana u suterenu zgrade Općinske uprave Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji u uredovno vrijeme za prijem stranaka (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak: od 9:00 do 11:00 sati i utorak od 12:30 do 16:30 sati) i na mrežnim stranicama Općine Matulji – www.matulji.hr.
  1. Javno izlaganje održat će se 18. svibnja 2023. godine (četvrtak) u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji, Trg m. Tita 11, Matulji.
  1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja 8 Naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) mogu se podnositi za vrijeme trajanja javne rasprave i to na sljedeći način:
  • upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana,
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja,
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade Plana na adresu Općina Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji, zaključno sa 14.06.2023. godine.
  1. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Kompletne materijale preuzmite OVDJE.

v.d. Pročelnika

Jedinstvenog upravnog odjela

Smiljana Veselinović, mag.iur.