JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Dječji vrtić Matulji objavio je Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2023./2024. za djecu rođenu od 01.04.2017. godine do 31.03.2018. godine, a koja nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Matulji.

Zahtjevi se podnose do 19.01.2024. godine. Više detalja na: https://www.djecjivrticmatulji.hr/