JAVNI POZIV – PRIKUPLJANJE PODATAKA O GRAĐEVINAMA KOJE SADRŽE AZBEST S CILJEM PLANIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST

Općina Matulji prikuplja podatke o građevinama koje sadrže azbest na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne Novine«, broj 94/13 i 73/17) i Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne Novine«, broj 69/16) koji je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.
U tu svrhu objavljen je Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal.
Kako dostaviti podatke?
Podatke o građevini i vrsti materijala u njoj koji će postati azbesti otpad možete dostaviti na do kraja  2019. godine putem priloženog OBRASCA  tako da ga ispunjenog;

  • osobno donesete u pisarnicu Općine Matulji, adresa: Trg maršala Tita 11 , Matulji
  • poštom pošaljete na adresu: Općina Matulji, Trg maršala Tita , 51211 Matulji
  • pošaljete na e-mail; matulji@matulji.hr

 
Što je azbest?
Zahvaljujući svojim mehaničkim i kemijskim svojstvima, tj. čvrstoći i visokoj otpornosti na toplinsko i kemijsko djelovanje, azbest se proizvodio desetljećima i bio korišten kao građevinski materijal, najviše za pokrivanje građevina svih vrsta, za oblaganje pročelja, izradu odvoda sanitarne vode, a izvan građevinarstva za izradu zaštitne odjeće, brtvljenja cijevi i sl.
Od 2006. godine u Republici Hrvatskoj zabranjena je proizvodnja, promet i uporaba azbesta i proizvoda koji ga sadrže.
Važno je naglasiti kako je opasnost od azbesta utvrđena isključivo u situacijama pojave azbestne prašine, tj. oslobađanja finih azbestnih vlakana u visokoj koncentraciji do čega dolazi u procesu proizvodnje te u procesu razgradnje mehaničkim putem, tj. prilikom rušenja, lomljenja, brušenja i sl. postupaka uklanjanja ili održavanja i servisiranja proizvoda iz azbesta ili onih koji sadrže azbest, zbog čega se proizvodi iz azbesta i oni koji ga sadrže tretiraju kao opasni građevinski otpad.
Zbrinjavanje azbestnog otpada
Zbrinjavanje azbesta ne provodi se uvijek na organizirani način i od strane ovlaštenih tvrtki sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne Novine«, broj 69/2016) u kojem su utvrđeni sustavi upravljanja građevnim otpadom i azbestnim otpadom.
Također u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena je Direktiva Vijeća 87/217/EEZ od 19. ožujka 1987. godine o sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom te su izvan snage stavljeni dotadašnji Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (»Narodne novine«, broj 42/07) i Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (»Narodne Novine«, broj 38/08).
Slijedom novog Pravilnika Općina Matulji kao jedinica lokalne samouprave dužna je postupiti sukladno odredbama Pravilnika te primijeniti odredbu iz Članka 18. kojim se propisuje način obveznog postupanja posjednika azbestnog otpada.
Prema tom članku Pravilnika, vlasnik, odnosno korisnik građevine – neovisno o tome da li je riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi – u kojoj se nalazi azbest, dužan na poziv jedinice lokalne samouprave i u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjenu količine, vrste i statusa tj. stanja materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad.
I sve to radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.
Jedinica lokalne samouprave dužna je vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest uputiti poziv za dostavom ovih podataka, a onda prikupljene podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Pozivamo Vas stoga da se dostavom traženih podataka o građevini koja sadrži azbest, a kojoj ste vlasnik ili korisnik, uključite u planiranje sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest.
 OBRAZAC – link

Općina Matulji