Javni poziv na uvid u geodetski elaborat dijela nerazvrstanh cesta na području općine Matulji

obavijest_matuljiJ A V N I   P O Z I V
Općina Matulji, Matulji, Trg m. Tita 11, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta oznake:
ID70 Puži, ID72 Puži, ID73 Puži, ID74 Puži, ID75 odvojak Permani, ID85 Mučići, ID87 Mučići, ID88 Jurdani, IE08 Mohorići, IE13 Rošići-Palihi, IE14 Rošići, IE18 Jurdanići-Korensko, IE21 škola Jušići, IE23 Božinići, IE24 Božinići – Obadi, IE25 Franići, IE26 Mavrići-Brajani, IE28 Jušići Stari grad, IE28a Rupnjak, IE28b Pešćinica, IE30 Vlahov Breg, IE31 Vlahov Breg, IE48 Rukavac-groblje, IE49 Rukavac-groblje, IE52 Bregi-Stanići, IE53 Brnčići, IE54 Bregi-Kožuli, IE55 Bregi-Anđeli, te se ovim Javnim pozivom obavještavaju nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemjištem na kojem su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.
Stručni poslovi geodetske izmjere povjereni su tvrtki „Geoprojekt“ d.d. Opatija, a izvodi ih ovlašteni inženjer geodezije Branko Manojlović dipl.ing.geod. br. Ovlaštenja: Geo 572.
Nositelji prava na nakretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne ceste mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja dana 06.travnja 2016. godine (srijeda) od 14,00 do 18,00 sati u vijećnici Općine Matulji, Matulji, Trg m. Tita 11.