IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA DETALJNOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE R-2 (DPU 3)

Izvješće preuzmite ovdje.