39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/21-01/0001
URBROJ. 2156-04-01-01/21-0002
U Matuljima 20.siječnja 2021.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m 

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 02.veljače 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite.


 
Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:
 

 1. IV Izmjene i dopune prostornog plana Općine Matulji

Izvjestitelj: Predstavnik izrađivača, Savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje
Smiljana Veselinović
 

 1. Odluka o dodjeli javnih i počasnih priznanja Općine Matulji

        Izvjestitelj: Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Ivana Bratović
 

 1. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti usluge parkiranja u javnoj garaži školske sportske dvorane Matulji

Izvjestitelji: predsjednik stručnog povjerenstva za koncesiju Bruno Frlan, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, te Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 

 1. Program utroška šumskog doprinosa za 2021.godinu

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluke o ukidanju statusa javnog dobra:
  1. ukidanje statusa javnog dobra na z.č. 2413/8 K.O. Žejane
  2. ukidanje statusa javnog dobra na z.č. 4674/8 i z.č. 4674/9 k.o. Puži
  3. ukidanje statusa javnog dobra na z.č. 4674/7 k.o. Puži

Izvjestitelj: Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko pravna pitanja Vedran Kinkela
 

 1. Izvješće o korištenju proračunske rezerve

        Izvjestitelj: Općinski načelnik Mario Ćiković.
 
Vezano uz predloženu točku 1. Dnevnog reda još uvijek nisu zaprimljene sve potrebne suglasnosti koje očekujemo zaprimiti do datuma održavanja sjednice.
Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 01.veljače 2021.godine.
Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Materijele možete preuzeti OVDJE.
Odluke sa 39.sjednice OV možete preuzeti OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec. v.r