33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj, 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21, 23/21 I 36723), a u svezi sa člankom 62. stavak 2. i 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/09, 16/13, 08/14, 22/14-pročišćeni tekst, 36/14 i 6/21)

S a z i v a m

33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 10.06.2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

DNEVNI RED

  1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji

Izvjestitelj: Predsjednik Mandatnog povjerenstva Ivan Lipovac,

  1. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak.

Tematski dio sjednice:

  1. Organizacija javnog prijevoza na području Općine Matulji

Predsjednica Općinskog vijeća Iva Letina,

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 09.06.2024. godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletne materijale za sjednicu preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednica Općinskog vijeća
Iva Letina