29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21, 23/21 i 36/23)

S a z i v a m

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 30.01.2024. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o izdavanju službenoga glasila Općine Matulji

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi,

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

  1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Matulji

Izvjestiteljica Ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih i počasnih priznanja Općine Matulji za 2024. godinu

Izvjestiteljica : Predsjednica odbora za izbor i imenovanja Ivana Bratović,

  1. Podaci o prisutnosti vijećnika na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela u 2023 godini

Izvjestiteljica: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2024. godini

Izvjestitelji: Općinski načelnik, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

  1. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.10. do 31.12.2023. godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 29.01.2024. godine.

O prijedlogu akata iz točke 1. i 2. dnevnog reda u tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te će se izvješća o provedenom savjetovanju dostaviti naknadno.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletne materijale za sjednicu preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednica Općinskog vijeća
Iva Letina