27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0002
Matulji, 16.09.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 26. rujna 2019. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

                Za sjednicu predlažem sljedeći:

 
DNEVNI RED:
1. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.-30.06.2019.godine
Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
 
2. Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2019.godinu
Izvjestitelj: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman
 
3. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3)
Izvjestiteljica: viša stručna suradnica za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
 
4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1)
Izvjestiteljica: viša stručna suradnica za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
 
5. Imovinsko pravni predmeti:
a. Zahtjev za kupnju nekretnine k.o. Pasjak z.č. 1607/3 – Stanić
b. Zahtjev za kupnju nekretnine k.o. Pasjak z.č. 1607/3 – Marić Blekić
Izvjestiteljica: voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 
6. Prijedlog odluke o davanju u zakup dijela nekretnine z.č. 2128/1 k.o. Matulji
Izvjestitelj: predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja, Vedran Kinkela
 
Napomena: Imovinsko-pravni predmet pod točkom 5a je bio na prošloj sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji, održanoj dana 23. srpnja 2019., kada je odgođeno glasovanje.
Uz materijal pod točkom 6. prijedloga dnevnog reda, natječaj je raspisan dana 07.09.2019. godine, otvaranje ponuda je zakazano za dan 25.09.2019., a materijali će se dostaviti na sjednici Općinskog vijeća.  
Materijal za 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji preuzmite OVDJE.
 

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc.oec., v.r.