26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:   021-05/19-01/0007
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0001
Matulji, 12.07.2019
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 23. srpnja 2019.
godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aglomeracija Liburnijska rivijera
Izvjestitelj: direktor društva Liburnijske vode d.o.o. Ervino Mrak

2. Razmatranje financijskih izvješća o poslovanju za 2018. godinu trgovačkih društava u suvlasništvu Općine Matulji:
a) Komunalac d.o.o. Jurdani
Izvjestitelj: direktor društva Ervino Mrak
b) Liburnijske vode d.o.o. Ičići
Izvjestitelj: direktor društva Ervino Mrak
c) Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., Matulji
Izvjestitelj:direktor društva Eduard Baćić
d) Žičara Učka d.o.o. Matulji
Izvjestitelj:prokurist društva Milorad Stanić
e) Nova liburnija d.o.o., Opatija
Izvjestitelj:direktor društva Danijel Jerman
f) Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Matulji
Izvjestitelj: direktorica Marijana Kalčić
g) Izvješće o tijeku stečajnog postupka nad Credo bankom d.d. u stečaju
Izvjestitelj: odvjetnik Alen Bošković
3. Donošenje Plana djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
Izvjestitelj: Mr. sc. Bruno Frlan, zamjenik Općinskog načelnika
4. Donošenje odluke u slijedećim imovinsko-pravnim predmetima
a) Santodonato Smiljana-otkup zemljišta u k.o. Rukavac Gornji
b.) Stanić Sonja-otkup zemljišta u k.o. Pasjak
c.) Aldo Mohorić-otkup zemljišta u k.o. Zvoneća
d.) Ana Puž otkup zemljišta u k.o. Puži
Izvjestitelj: predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja Vedran Kinkela
Napomena: Uz prijedlog točke 1. predloženog dnevnog reda uvid u cjelovitu studiju izvedivosti Aglomeracija Liburnijska rivijera, može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme.
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na telefon: 051/ 274 114.

  • Materijal za 26. sjednicu preuzmite OVDJE.
  • Dodatne materijale preuzmite OVDJE.

           Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec., v.r.