23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 021-05/19-01/0004

URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 18.03.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m
23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 28. ožujka 2019. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2018. godinu
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
Izvjestiteljica: Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo
6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji
Izvjestitelji: Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo i voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Matulji za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. godine
Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
Izvjestiteljica: Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo
9. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Matulji u 2018. godini
Izvjestitelj: Zamjenik Općinskog načelnika mr. sc. Bruno Frlan
10. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu
Izvjestitelj: Zamjenik Općinskog načelnika mr. sc. Bruno Frlan
11. Davanje odobrenja Šmogor Miri za postavu štanda na dijelu z.č. 612 k.o. Šapjane
Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Vrh Ljubomira
12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 78/3 i 208/2 k.o. Matulji
Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 6131/11 k.o. Mune
Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja Vedran Kinkela
14. Donošenje odluke u sljedećim imovinsko-pravnim predmetima:
a. Slava Afrić – kupnja nekretnine u k.o. Brgud
b. Simčić Vinko – kupnja nekretnine u k.o. Lipa
c. Stanić Damir – kupnja nekretnine u k.o. Puži
d. Stanić Darko – kupnja nekretnine u k.o. Puži
e. Kata i Krste Dokoza – zamjena nekrenine u k.o. Kućeli
f. Eddy Žeželić – zakup nekretnine u k.o. Matulji
Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja Vedran Kinkela
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
Kompletne materijale preuzmite OVJDE.
Predsjednik Općinskog vijeća Darjan Buković, bacc. oec., v.r.