22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
KLASA: 021-05/19-01/0002
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 21.01.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)
sazivam  22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 31. siječnja 2019. godine (četvrtak) , s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Matulji
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i viša stručna suradnica za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Matulji:
a) Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Općine Matulji za 2019. prof.dr.sc. Borisu Nemecu, dr.med, za osobite uspjehe iz područja zdravstva, sporta i gospodarstva
b) Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2019. udruzi „Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije“ za osobite uspjehe iz područja kulture
c) Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2019. Jeleni Lučin za osobite uspjehe iz područja sporta d) Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Matulji za 2019. Zvjezdanu Ružiću za osobite uspjehe iz područja kulture
Izvjestiteljica: predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Ivana Bratović
3. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
Izvjestitelji: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo i voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
4. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampodredištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam
Izvjestiteljica: voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
5. Donošenje Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području Primorsko-goranske županije
Izvjestitelji: zamjenica Općinskog načelnika Eni Šebalj i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2019.
Izvjestiteljica: voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
7. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
Izvjestitelj: zamjenik Općinskog načelnika Bruno Frlan
8. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Matulji za vijećnika Deana Maslića
Izvjestitelj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo
Napomena: Udruga Lisina adventure – Matulji će prije početka sjednice Općinskog vijeća upoznati vijećnike sa dosadašnjim realiziranim aktivnostima te planovima za 2019. godinu u partnerstvu sa Općinom Matulji.
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.

Kompletne materijale preuzmite OVDJE.
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.