22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OP
ĆINA MATULJI
Op
ćinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/7
URBROJ: 2156-04-01-15-1

Matulji, 10. srpnja 2015.
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14)

S a z i v a m

22. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 21. srpnja 2015. god. (utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d:

1. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Općine Matulji za ulazak u sastav urbane             aglomeracije Rijeka
I z v j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Mario Ćiković, predstavnici Ministarstva regionalnog             razvoja i fondova Europske unije te predstavnik Grada Rijeke
2. Izvještaji o poslovanju trgovačkih društava u suvlasništvu Općine Matulji za razdoblje od            01.01.2014. do 31.12.2014. godine:
a) Nova Liburnija d.o.o. Opatija,
I z v j e s t i t e lj: Direktor društva Danijel Jerman
b) Žičara Učka d.o.o. Opatija
I z v j e s t i t e lj: Prokurist Milorad Stanić
c) Komunalac d.o.o. Jurdani
I z v j e s t i t e lj: Direktor društva Ervino Mrak
d) Liburnijske vode d.o.o Ičići
I z v j e s t i t e lj: Direktor društva Ervino Mrak
e) Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d. Jušići
I z v j e s t i t e lj: Direktor društva Thierry Randisi
f) Izvješće o stečajnom postupku Miklavje LC d.o.o. u stečaju
I z v j e s t i t e lj i: Odvjetnik Alen Bošković i stečajna upraviteljica Miklavje LC d.o.o. u             stečaju Vesna Stančić
3. Davanje odobrenja OPG-u Miri Šmogor iz Jušića 18 a za postavu štanda za prodaju gljiva na        dijelu k.č. 1500 i dijelu k.č. 612 k.o. Šapjane, uz državnu cestu D8, dionica 01
I z v j e s t i t e lj: Snježana Komadina, viši savjetnik za pravna pitanja
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj dolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.
zip22. SJEDNICA  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI (materijale preuzmite klikom na link)

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slobodan Juračić