19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 021-05/18-01/0012
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005
Matulji, 16.11.2018

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati u dva dijela i to dana 27. studenog 2018. godine (utorak) te dana 29.studenog 2018.godine (četvrtak), obje s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

 Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI  RED:

 

 1. Donošenje Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

 
Izvjestitelji: ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji Jelena Stepić i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji Goran Šaina
 

 1. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 
Izvjestitelj: potpredsjednik Općinskog vijeća Željko Grbac
 

 1. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

 
Izvjestitelji: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo i voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
 

 1. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
 

 1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 
Izvjestitelj: voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
 

 1. Donošenje Proračuna Općine Matulji za 2019.godinu i projekcije 2020.-2021.godina

 
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
 

 1. Donošenje Plana razvojnih programa 2019.-2021. g.

 
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
 

 1. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2019.godinu

 
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
 

 1. Donošenje Programa korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji  u 2019.godini

 
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
 

 1. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

 
Izvjestitelj: općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
Napomena: Točke 1.,2. i 3. predloženog dnevnog reda razmotriti će se na sjednici koja će se održati 27.studenog 2018. (utorak),a točke 4., 5.,6.,7., 8.,9. i 10. razmotriti će se na sjednici Općinskog Vijeća dana 29. studenog 2018. (četvrtak).
Napomena: Materijali uz točke 2. i 5. predloženog dnevnog reda dostaviti će se vijećnicima do održavanja sjednice Općinskog vijeća.
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
Kompletne materijale preuzmite OVDJE.
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.