18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/2
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 03.02.2015.
Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14).

S  a  z  i  v  a  m

 18. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  05. 02. 2015. god. (četvrtak) s početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj i:  Općinski načelnik Mario Ćiković, Viši referent za prostorno uređenje Smiljana Veselinović i predstavnica HŽ Infrastrukture Laura Mikulić
2. Donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2014.-2019. godine
I z v j e s t i t e lj i: Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić i predstavnik Eko-Adria d.o.o Koviljka Aškić
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Juračić
4. a) Donošenje Odluke o dodijeli Nagrade za životno djelo Općine Matulji za 2015. godinu
b) Donošenje Odluke o dodijeli Nagrade Općine Matulji za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj:  Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji Ivana Bratović
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općini Matulji za 2015.godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković
6. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić
7. Objava javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Juračić
Napomena: Uvid u cjelokupnu dokumentaciju iz točke 6. predloženog dnevnog reda može se izvršiti u Pravnoj službi Općine Matulji.
Ukoliko  je netko od vijećnika Općinskog vijeća  spriječen  prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj  dolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.
zip18. SJEDNICA  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI (materijale preuzmite klikom na link)

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić