16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15–pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 13.12.2022. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu – prvo čitanje

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

  1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu – prvo čitanje

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

  1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu – prvo čitanje

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

  1. Prijedlog Odluke o porezima Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, V.D. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 12.12.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletan materijal za 16. sjednicu preuzmite OVJDE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić