15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0001
Matulji, 12.07.2018.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 26. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje financijskih izvješća o poslovanju za 2017. godinu trgovačkih društava u suvlasništvu Općine Matulji:
a) Komunalac d.o.o. Jurdani
Izvjestitelj: direktor društva Ervino Mrak
b) Liburnijske vode d.o.o. Ičići
Izvjestitelj: direktor društva Ervino Mrak
c) Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., Matulji
Izvjestitelj:direktor društva Eduard Baćić
d) Žičara Učka d.o.o. Matulji
Izvjestitelj:prokurist društva Milorad Stanić
e) Nova liburnija d.o.o., Opatija
Izvjestitelj:direktor društva Danijel Jerman

2. Donošenje Odluke u slijedećim imovinsko-pravnim predmetima:
a) prodaja dijela z.č. 873/1, z.k.ul.423, k.o. Matulji (dvoetažni stan u prizemlju i na prvom katu zgrade na adresi V. Nazora 10. u Matuljima)
b) prodaja z.č. 152, z.k.ul. 194, k.o. Matulji (radna zona R-2)
c) skidanje statusa javnog dobra na dijelu z.č. 145/2 k.o. Rukavac Donji
d) prodaja poslovnog prostora na adresi Matulji, Kastavska cesta 4 (z.č. 2413, zk.ul. 2485, k.o. Matulji)
Izvjestitelj: Vedran Kinkela, predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Matulji u projekt „Građenje i opremanje dječjeg igrališta Rukavac“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
4. Donošenje Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji
Izvjestiteljica: zamjenica Općinskog načelnika Eni Šebalj
Napomena: Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Matulji, dostavljamo Informaciju u svezi prodaje nekretnina Andri Butigan u k.o. Matulji, a vezano uz zaključak 14. sjednice pod točkom ad 5. dnevnog reda Općinskog vijeća Općine Matulji održane dana 27.6.2018.
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
Kompletne materijale za sjednicu preuzmite ovdje.
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.