14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15–pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 25.10.2022. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak,
  1. Prijedlog Izmjena Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak,
  1. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu,Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak,
  1. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak
  1. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak
  1. Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić
  1. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić
  1. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.siječnja 2022 do 30.lipnja 2022. Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela
  1. Josip Črnjarić – kupnja nekretnina u k.o. Rukavac Gornji – Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko pravna pitanja Vladan Mekterović
  1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.07. do 30.09.2022. godine, Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 24.10.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

MATERIJALE ZA SJEDNICU VIJEĆA PREUZMITE OVDJE – LINK

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić