13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 29.09.2022. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,
  1. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Matulji javnim pozivom, Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović
  1. Odluka o stipendiranju učenika i studenata, Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović
  1. Peloza Goran – kupnja nekretnina u k.o. Mune

Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko pravna pitanja Vladan Mekterović,

  1. Dokoza Kata i Dokoza Krste – sređivanje zemljišno-knjižnog stanja u k.o. Kućeli

Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko pravna pitanja Vladan Mekterović,

  1. Rubeša Helga i Rubeša Lina – kupnja nekretnina u k.o. Matulji

Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko pravna pitanja Vladan Mekterović,

  1. Donošenje odluke po raspisanom natječaju za prodaju nekretnine z.č. 223/2 k.o. Matulji – Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

Vezano uz točku 3. predloženog dnevnog reda Odluka o stipendiranju učenika i studenata ističemo da javno savjetovanje o nacrtu Odluke završava 19.09.2022. godine te će stoga izvješće o održanom savjetovanju biti dostavljeno naknadno. Materijali uz točku 7. dnevnog reda dostaviti će se naknadno.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 28.09.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Materijale za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić