12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0005
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0006
Matulji, 16.04.2018
 

Na temelju članka 34. stavka 1.točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj:26/09, 38/09, 17/14.29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 26.travnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.


 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI  RED:

1. a) Izvještaj Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji u svezi mirovanja mandata člana Općinskog vijeća Marka Spesa i početak mandata člana Općinskog vijeća Bojana Šustara
Izvjestitelj: član Mandatnog povjerenstva Ivan Lipovac
b) Davanje svečane prisege vijećnika Bojana Šustara
2. Donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2018. i Projekcije za 2019.-2020.godinu
Izvjestitelji:Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za
proračun i financije Helena Stanić
3. Donošenje I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvjestitelji:Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditelj Odsjeka za komunalni sustav: Ronald Puharić
4. Donošenje I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izvjestitelji:Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditelj Odsjeka za komunalni sustav: Ronald Puharić
5. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području općine Matulji
Izvjestitelj: zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji Mr.sc. Bruno Frlan
6.Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Matulji u 2017. godini
Izvjestitelj: zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji Mr.sc. Bruno Frlan
7. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2018.godinu
Izvjestitelj: zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji mr.sc. Bruno Frlan
8. Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Matulji za razdoblje srpanj-prosinac 2017.
Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
9. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana 23 Poslovne zone Rupa(K11)
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Smiljana Veselinović, viši stručni suradnik za prostorno uređenje
10. Donošenje Odluke o davanju u koncesiju obavljanje komunalne djelatnosti- dimnjačarske usluge
Izvjestiteljica: Ljubomira Vrh, voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu
11.Davanje suglasnosti trgovačkom društvu Adria-mia d.o.o. iz Kastva za postavu montažnog objekta u k.o.Brdce
Izvjestiteljica: Ljubomira Vrh voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu
12.Davanje suglasnosti obrt putnička agencija i mjenjačnica „J&H“ Pasjak za postavu štanda za obavljanje trgovačkih poslova u k.o. Brdce
Izvjestiteljica: Ljubomira Vrh voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu
13. Donošenje Odluke u slijedećim imovinsko-pravnim predmetima:
a. prodaja dijela z.č. 4628/2, zk.ul. P1, k.o. Puži
b. zamjena dijela z.č. 179/2, zk.ul. 864, k.o. Mihotići i dijela z.č. 178. zk.ul.4, k.o. Mihotići
c. prodaja dijela z.č. 4641/2, zk.ul. 2175, k.o Puži
d. prodaja dijela z.č. 2893, zk.ul. P1, k.o. Kućeli
Izvjestitelj: Vedran Kinkela predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja
Napomena Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji a u vezi točke 1. predloženog dnevnog reda dostavit će vam se na sjednici Općinskog vijeća.
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
Materijal za 12. sjednicu općinskog vijeća preuzmite ovdje.

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.