ODGOVORI NA PITANJA SA ODRŽANE PREZENTACIJE PRIJEVOZA VLAKOM U SKLOPU PROJEKTA INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Na održanoj prezentaciji na temu korištenja vlaka u javnom gradskom i prigradskom prijevozu u sklopu integriranog prijevoza putnika na području Općine Matulji i Grada Rijeke dana 17.09.2021. u prostoru željezničke stanice Matulji u organizaciji Općine Matulji, HŽ Putnički prijevoz i KD Autotrolej prisutni predstavnici pojedinih mjesnih odbora Općine Matulji i zainteresirani korisnici ovog oblika prijevoza u dijelu namijenjenom raspravi postavljali su pitanja koja smo ovdje objedinili zajedno sa naknadno dobivenim odgovorima tvrtki HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura te sve donosimo u nastavku kako slijedi:

1. Pitanje: ”Planira li se produžiti postojeća linija do Šapjana jer postoje zainteresirani korisnici sa tog područja?”

Odgovor: ”Gradski Putnički Prijevoz (GPP) Rijeka vozi na relaciji Rijeka-Permani-Rijeka te se trenutno ne planira produžavati vožnju do Šapjana iz razloga što bi nam se vozni red poremetio te polazak iz kolodvora Opatija Matulji ne bi odgovarao putnicima koji koriste prijevoz vlakom koji smo u više navrata usklađivali kako bi se upravo njima i prilagodili. U suradnji sa KD Autotrolejom što je isti i naveo na prezentaciji razmatraju se mogućnosti prijevoza mini busevima za stanovnike Općine Matulji do stajališta Permani odnosno kolodvora Opatija Matulji koji bi dalje presjedali na vlak odnosno autobus. ”Navedeno je vezano i uz reorganizaciju javnog autobusnog prijevoza.

2. Pitanje: ”Planira li se uvesti raniji vlak, koji bi stizao u Rijeku prije 7 sati, kako bi se njime koristili radni ljudi čije je radno vrijeme od 7 ili od 7.30? I planira li se uvesti jedan popodnevni vlak između 16.30 i 19.20 sati jer je preveliki razmak, a dobro bi došao radnoj populaciji?

Odgovor: Sukladno voznom redu prvi jutarnji vlak iz Rijeke moguće je pokrenuti po prijašnjim elementima gdje je polazak iz Rijeke bio u 4:45 sati, dolazak u Permane u 5:20 sati, a dolazak u Rijeku u 6:04 sati, međutim kako nije bilo interesa za tu liniju ista je ukinuta. Zahtjev za linijom koja bi stizala u Rijeku oko 6:50 sati poremetio bi sljedeću liniju koja je ujedno i najfrekventniji vlak (4803) koji dolazi u Rijeku u 7:31 sati.

Vezano za zahtjev sa uvođenjem nove linije koja bi kretala iz Rijeke nakon dolaska vlaka 4813 koji dolazi u Rijeku u 17:52 isti je upućen nadležnim službama HŽ te će odgovor biti dostavljen naknadno Odjelom za vozni red budući da u to vrijeme vozi vlak 483 iz Šapjana prema Rijeci te treba uskladiti polaske/odlaske odnosno križanja.

3. Pitanje: ”Zašto je zatvoreno parkiralište na stanici u Matuljima i time onemogućeno parkiranje korisnicima prijevoza vlakom koji dolaze autom do stanice? Može li se parking ponovno otvoriti jer je jako teško naći slobodno mjesto u blizini stanice za parkiranje vozila?

Odgovor HŽ Infrastruktura: Zbog potreba prometovanja (okretanja) autobusa. U tijeku je pokušaj dogovora Općine Matulji i HŽ-a oko načina i uvjeta korištenja prostora oko stanice od kojeg bi se dio uredio za parkiranje vozila.

4. Pitanje: ”Kad se planira staviti u funkciju stajalište vlaka kod Teatra Fenice u centru grada obzirom da je stajalište izgrađeno?”

Odgovor HŽ Infrastruktura:Stajalište Zagrad (Teatro Fenice) ne postoji, bit će izgrađeno u sklopu Projekta izgradnje drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani.” Napravljen je samo osnovni ”roh-bau”, a potrebni su peroni, opremanje stanice, pristup, itd.

5. Pitanje: ”Mogu li se pojedine čekaonice na stanicama duž linije prometovanja vlaka otvoriti za putnike pogotovo dok čekaju vlak kad je kiša i ružno vrijeme kao na primjer ova čekaonica u Matuljima?”

Odgovor HŽ Infrastruktura: ”Čekaonica kolodvora Jurdani otvorena je za prijem putnika. Čekaonica i vestibil kolodvora Opatija-Matulji zatvoreni su jer njihovo stanje nije adekvatno za prijem putnika i potrebno ih je sanirati. HŽ Infrastruktura će nastojati to riješiti putem hitnih intervencija.” Inače radovi na uređenju kolodvorske zgrade su u pripremi, ali zahtijevaju ishođenje suglasnosti konzervatora što odužuje pripremu te produžuje i poskupljuje izvođenje. Plan je da radovi na uređenju zgrade kolodvora započnu 2023.godine.

6. Pitanje: ”Pojedini pružni prijelazi su dotrajali, oštećeni kao na primjer u ulici Put Luskino pa bi bilo poželjno da se obnove i urede?”

Odgovor HŽ Infrastruktura: ”Željezničko-cestovni prijelazi na pruzi M203 Rijeka-Šapjane-Državna granica, koliko god je moguće, redovito se obilaze i pregledavaju sukladno važećim Pravilnicima HŽ Infrastrukture (posljednji put pregledani su u srpnju i kolovozu ove godine), a održavanje se provodi ovisno o raspoloživosti materijala i radne snage, te ostalih prioritetnih radova. Tako je upravo napravljeno novo popločenje pružnog prijelaza Put Luskino (slike u prilogu), a do kraja 2021. godine planirano je uređenje popločenja i kolosiječnih pragova na prijelazu na Šmogorskoj cesti (km 46+215), (km 44+783), na prijelazima Rukavac (km 43+039) i Puži (km 38+545) te na  željezničko-cestovnom prijelazu u km 29+998 (šumska cesta). Za ostale će se predvidjeti uređenje tijekom 2022. i sljedećih godina, ovisno o potrebi i financijskim mogućnostima. Inače je gore spomenutim Projektom izgradnje drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani predviđeno zatvaranje željezničko-cestovnog prijelaza Put Luskino.”

7. Pitanje: ”Na relaciji od stanice Matulji do stanice Krnjevo (cca. 7 km) nema niti jedne stanice. Može li se uvesti barem za početak koje privremeno stajalište na toj relaciji?”

Odgovor: ”Na dionici pruge između Opatije-Matulja i Krnjeva ne postoji nijedno stajalište. Nova stajališta izgradit će se u sklopu Projekta izgradnje drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani, kojim je predviđena  izgradnja 3 nova stajališta: Martinkovac, Zamet i Kantrida.”

8. Pitanje: ”Postoji li mogućnost uvođenja linija manjim autobusima ili kombijima od terminala u Permanima do mjesta koja nisu na trasi željeznice, odnosno do gornjih krajeva (Mune, Žejane, Rupa, Lipa, Pasjak…)?”

Odgovor: U suradnji sa KD Autotrolejom što je isti i naveo na prezentaciji razmatraju se mogućnosti prijevoza mini busevima za stanovnike Općine Matulji do stajališta Permani odnosno kolodvora Opatija Matulji koji bi dalje presjedali na vlak odnosno autobus. ”Navedeno je vezano i uz reorganizaciju javnog autobusnog prijevoza.

9. Pitanje: ”Postoji problem križanja teretnog vlaka i putničkih vlakova iz Rijeke i Permana skoro svakodnevno oko 12 sati u stanici Matulji. Teretni vlak stoji dosta dugo na 4. kolosijeku dok čeka prolazak putnčkih vlakova i time blokira pješački prijelaz ljudima koji dolaze iz centra Matulja te se ne mogu ukrcati u vlak, a istovremeno oni koji izađu iz putničkog vlaka moraju još neko vrijeme čekati na stanici dok se teretni vlak ne makne kako bi mogli pješke do centra Matulja. Mnogi ni ne čekaju da se teretni vlak pomakne nego se provlače ispod njega ili preko njega što je velika opasnost po život. Može li se to promijeniti?

Odgovor:Teretni vlak kojeg ste spomenuli da dolazi oko 12 u Matulje nije od HŽ Carga. U voznom redu je ucrtana trasa, ali to je trasa samo za održavanje gdje prometuje pružno vozilo po potrebi. Moguće da je bio u tom periodu neki izvanredni vlak!”