OBAVIJEST RASPODJELA SREDSTAVA PO PROVEDENOM JAVNOM NATJEČAJU ZA FINANCIRANJE PROGRAMA / PROJEKATA / MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU

Na osnovi Javnog natječaja za financiranje programa / projekata / manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, sredstvima proračuna Općine Matulji za 2021. godinu raspisan je dana 1.2.2021.godine općinski načelnik donio je Odluke o raspodjeli sredstava planiranih Proračunom za tu namjenu i to:

Na osnovi navedene odluke s korisnicima će biti zaključeni Ugovori.

OPĆINA MATULJI