OBAVIJEST O RADOVIMA – FRLANSKA CESTA

U ponedjeljak 25.10.2021. započinju radovi na rekonstrukciji sanitarnog kolektora na županijskoj cesti L58043 (Matulji – Kastav) na dijelu ulice Frlanska cesta između kućnih brojeva 5c i 19 , a sve sukladno građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/21-07/000167,

URBROJ: 2170/1-03-06/6-21-0008. Za vrijeme trajanja radova prometnica će u tom dijelu biti zatvorena za sav promet (karta u prilogu).

Planirano trajanje radova je dva mjeseca, a po završetku radova prometnica će biti vraćena u prvobitno stanje.

Izvođač radova je tvrtka Građevinar d.o.o. iz Čabra.