DAN OTVORENIH VRATA ZAŠTIĆENOG KRAJOBRAZA LISINA

U subotu, 16.10.2021. održat će se „Dan otvorenih vrata zaštićenog krajobraza Lisina“ kod Planinarskog doma u Lisini od 10:00 sati.

U sklopu događanja održat će se kratko predavanje prof. Roberta Žigulića na temu „Stota obljetnica otvaranja planinarskog Doma u Lisini“. Također, planirano je i razgledavanje novouređenih prostorija Doma Lisina te obilazak prezentacijskih štandova udruga i firmi za vještine boravka u prirodi.

Dolazak automobilima biti će moguć iz pravca Zvoneća preko Škrapne. Prisustvovati mogu isključivo osobe sa važećim COVID potvrdama.