NOVA PROMETNA REGULACIJA ZBOG ZAVRŠETKA RADOVA NA ROTORU MATULJI KOD AUTOREMONTA

Dana 21. 11. 2018. god. Općina Matulji primila je  priopćenje Hrvatskih cesta prema kojem  započinju završni radovi na konačnom završetku radova na rotoru Matulji kod Autoremonta, a koji će trajati od 23. 11. – 07. 12. 2108. god.  Po primitku priopćenja Općina Matulji  sazvala je  hitnu koordinacija sa Hrvatskim cestama, Policijom Rijeka i Opatija,Autotrolejom , Vatrogasnom postrojbom Opatija te komunalnim poduzećem Komunalac kako bi se što bolje usaglasila koordinacija prometa kako bi se prometni problemi u navedenom periodu sveli na najmanju moguću mjeru.

U navedenom periodu promet će se odvijati prema novoj regulaciji na slijedeći način:

  • Cjelokupni promet iz Matulji prema Rijeci preusmjerit će se  na zaobilaznicu u smjeru Diračje
  • promet iz smjera Rijeke prema Matuljima ostaje otvoren uz napomenu da će se od rotora Kuk odvijati  usporeno po jednom kolnom traku zbog prekopa za oborinsku kanalizaciju.
  • Posebno se napominje da promet iz smjera Matulja prema Opatiji neće biti moguć preko rotora Kuk pa se mole građani da koriste alternativni pravac kroz Pobri.
  • Mole građani Općine Matulji , svi koji su to u mogućnosti, da koriste ulaz na zaobilaznicu u Jurdanima kako bi se kroz narednih 15-ak dana smanjile gužve u centru Matulja te na rotoru Matulji kod Autoremonta.
  • Mole se i građani Opatije i Kastva da, ukoliko su u mogućnosti, koriste stare prometnice za Rijeku te time pridonesu smanjenju gužvi na rotoru Kuk.
  • Promet će osim izvođača regulirati i Prometna policija Opatija ,a posebno u najviše opterećenim periodima  do 7:00-9:00 te od 15:00-17:00 sati.
  • Autotrolej prometovati prema uobičajenom voznom redu uz mogućnost manjih kašnjenja zbog usporenja prometa.
  • Sve autobusne linije za Rijeku prometovat će prema uobičajenom voznom redu kroz rotor Matulji kod Autoremonta izuzev linija koje prema Rijeci prometuju u vremenu iza 17:00 sati ,a koje će prema Rijeci prometovati zaobilaznicom u smjeru Diračje.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje kako bi se radovi što prije priveli kraju, a građani Općine Matulji konačno dobili rješenje dugo očekivanog novog rotora Matulji koji će uvelike doprinijeti smanjenju prometnih gužvi i povećanju sigurnosti prometa.

 

S poštovanjem,