IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE R-2 (DPU 3)

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone R-2 (DPU 3) – link