ZAVRŠEN POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJI

Odluku preuzmite OVDJE.