Predškolski odgoj

Dječji vrtić Matulji
Šetalište D.Gervaisa 4
Matulji

tel:
051 274 127
051 274 128

e-mail:
djecji.vrtic.matulji@ri.t-com.hr

web:
http://www.djecjivrticmatulji.hr/

Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtićima na području PGŽ

Izmjena odluke o sufinanciranju smještaja djece u vrtićima na području PGŽ

Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć za novorođeno dijete

Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama i obrtima u ostalim gradovima i općinama PGŽ

OBRTI ZA ČUVANJE DJECE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI:

  • MALENI obrt za čuvanje djece, Matulji 43.Istarske divizije 57, vl. Jasminka Pupovac Safić, tel: 051/709-085, e-mail: jasmikaps@gmail.com;
  • OBRT ZA ČUVANJE DJECE „TETA SANJA“, Jušići, Pešćinica 31, vl. Sanja Begić, tel: 051/276 – 933
  • OBRT ZA ČUVANJE DJECE „ZVONČIĆI“ Rukavac, vl. Nikolina Viskić, Rukavac 88, mail: nikolina.rakita@gmail.com, kontakt: 091 11709 088.